[Video] 885 quả bom từ thời thế chiến 2 đồng loạt nổ ở Trung Quốc 25/06/2018 18:29

Cảnh sát Trung Quốc đẫ cho nổ 885 quả bom và vỏ đạn chưa kích nổ từ thời thế chiến 2. Vụ nổ tạo nên 1 cảnh tượng hãi hùng với những cột khói bụi khổng lồ, kèm theo tiếng nổ vang trời.

885 quả bom từ thời thế chiến 2 đồng loạt nổ ở Trung Quốc

Cảnh tượng kinh hoàng khi kích nổ đồng loạt 885 quả bom(Ảnh trích trong clip)

Video 885 quả bom từ thời thế chiến 2 đồng loạt nổ:

Quân Lương (Sưu tầm)

bài viết cùng chuyên mục